OÜ M.K. Konsultatsioonid

OÜ M.K. Konsultatsioonid (registrikood 10571005) on aastast 1999 tegutsev ettevõte, mis pakub järgmiseid teenuseid:

Geodeetilised tööd
Maakorralduslikud tööd-katastrimõõdistamine
Kinnisvara puudutavad konsultatsioonid
Detailplaneeringute koostamine
Dendroloogilised uuringud
Projekteerimine
Projektide juhtimine

Oleme registreeritud majandustegevuse registris ehitusgeodeetiliste ja geoloogiliste uuringute
tegijana (reg nr EG10571005-0001) ja projekteerimisettevõttena (reg nr EEP000509). Meil on Riigi Maa-ameti poolt väljastatud litsents maakorralduslike (545 MA-k) ja geodeetiliste (419 MA) tööde teostamiseks.

Viimati muudetud 2015