Tehtud tööd

OÜ MK Konsultatsioonid referents 2012-2015:Geodeesia:

AS Go Group- Türi-Võhma-Viljandi raudteetrassi mõõdistamine, 57 km

Väätsa vald- Väätsa aleviku geodeetiline alusplaan ühisveevärgi projekti koostamiseks

AS Tallinna Jäätmekäitluskeskus- prügila geodeetiline alusplaan

Kaitseministeerium- Ämari lennuväli, Sirgala laskeväli jneDetailplaneeringud:

Tallinnas Kopli tn 16 äri- ja eluhoone planeering

Valjala maalinna planeering, muinsuskaitsealune objekt

Väätsa paisjärve maa-ala, (puhke- ja virgestusala )konkursi võit ja hilisem teostamine

Audru tööstusparkProjekteerimine:

AS KMX Tootmishoone Maardus, Vana-Narva mnt 10a- metallitöötlus

Oscarrehvid äri- ja laohoone Peetri alevikus Rae vallas

Tallinna prügila gaasikogumisprojekt

Väätsa aleviku ühisvee ja kanalisatsiooni projekteerimine, koostöös OÜ Vabavesi

AS Vopak EOS- terminali hoonete tuletõkkesektsioonide projekteerimineProjektijuhtimine:

Lõmala külastuskeskuse ja sadama ehitus www.lomalasadam.ee

Kungla sadama ehitus www.kunglasadam.com

Sõrve külastuskeskuse ehitus www.sorvekeskus.ee

Lõmala sadama paadikuuri ehitus

Holmi puhkekeskuse ehitus www.holmiranna.ee